skip to Main Content

Scheiden? Hoe zit het met ons huis?

Scheiden? Maar je hebt samen een huis.

Wanneer jij en je partner besluiten om te scheiden is dit een zeer emotionele en zeer ingrijpende beslissing. Wat de reden ook mag zijn, behoud het respect voor elkaar en denk altijd om het belang van eventuele kinderen. Een scheiding kan een goede oplossing zijn voor beiden, maar het blijft verschrikkelijk.

Naast de emotionele kant moeten jullie uiteindelijk ook andere zaken regelen. Wellicht hebben jullie gezamenlijk een koophuis en moeten jullie beiden, in een nieuwe weg van jullie leven, ook weer beiden een “thuis” kunnen vinden.

In deze blog geven we je extra informatie mocht je je in deze situatie bevinden. Want je zit altijd met vragen…
Kan een van de twee de ander uitkopen, of willen jullie het huis verkopen na de scheiding?
Moeten jullie in de nieuwe huizen ook kamers hebben voor de eventuele kinderen?

Voor de scheiding moeten er zeer duidelijke en bij voorkeur schriftelijke afspraken gemaakt worden over hoe de verdeling van de opbrengst of eventuele financiële tekorten van de verkoop van de woning zal gebeuren.
Om de netto opbrengst te bepalen moeten er waarschijnlijk eerst een aantal dingen berekend worden, zoals bijvoorbeeld:
• Staat er nog een hypotheekschuld ?
• Is er een overwaarde op jullie huis?
• Moeten we rekening houden met een eigen inbreng zoals bv. uit schenkingen of erfenissen
• Wat zijn de kosten van het te koop stellen van de woning ?
• Eventuele kosten voor het vervroegd aflossen van de hypotheek
Voor de berekening van de waarde van het huis, kunt u een waardebepaling laten maken.


TUSSEN SCHEIDING EN VERKOOP HUIS; hou hier ook rekening mee
Wie blijft er in de woning wonen?
Spreken jullie een vergoeding af of niet?
Hoe worden de kosten zoals bv. de afbetaling van de hypothecaire lening, de woningverzekering, onderhoud en eventuele herstellingen geregeld?
Wie betaalt de kosten zoals nutsvoorzieningen of TV en internet?

HUIS UITKOPEN VAN PARTNER
Als een van beiden tijdens of na de scheiding in het huis blijft wonen, terwijl jullie nog samen eigenaar zijn, moeten er ook afspraken gemaakt te worden over het beheer van het huis en de kosten: wie zal wat betalen, wanneer en hoeveel?
In dit scenario is het ook gebruikelijk dat er een vergoeding betaald wordt door diegene die in het huis blijft, als deze bijvoorbeeld geen deel van de lening overneemt. De bewoner kan immers ook genieten van voordelen. Maar hoeveel moet je betalen? Je kan bijvoorbeeld een marktconforme huurprijs nemen of samengetelde woonkosten delen door twee.
Als je het huis wilt uitkopen van je partner, dien je rekening te houden met onder andere de waarde van het huis. Als je gaat scheiden, doe je er goed aan om een onafhankelijke taxateur hiervoor in te schatten
Naast de waarde van het huis, hou je best ook rekening met het saldo van de hypotheek, mocht deze aanwezig zijn. Vervolgens is de eigen inbreng of die van je ex-partner belangrijk om mee in de berekening te nemen tijdens het uitkopen van uw partner voor jullie huis.

Voorbeeld berekening bij uitkoop optie
Jan en Janine gaan scheiden.
Huidige waarde van hun woning = € 350.000,00
Saldo van de lopende hypotheek = € 250.000,00
Janine eigen inbreng = € 50.000,00
Jan’s inbreng = € 35.000,00
€ 350.000,00 (waarde woning)
– € 250.000,00 (saldo hypotheek)
= € 100.000,00 (te verdelen saldo)
Indien Jan en Janine zouden beslissen om het pand te verkopen en de hypotheek volledig terugbetalen, blijft er dus nog € 100.000,00 over.
Als je dit in twee gelijke helften verdeeld, zou ieder van hen bij de scheiding € 50.000,00 krijgen.
Het verschil tussen Janine’s eigen inbreng en die van Jan is € 15.000,00 (in Janine’s voordeel).
Dit zou erop neerkomen dat Janine bij een normale verkoop recht zou kunnen hebben op € 57.500,00 (€ 50.000,00 + € 7.500,00) en Jan op € 42.500,00 (€ 50.000,00 – € 7.500,00).

Een scheiding is ingrijpend en uiteraard wensen wij dit Zeker niemand toe. Blijven samen werken aan een andere oplossing, maar als het écht niet anders kan.. Zijn wij er natuurlijk ook in dit soort zaken voor u.
Want ook een scheiding kent een goede afloop, Zeker Via onze makelaars!

Dus of u nu vragen heeft in Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Oegstgeest, Voorhout, Leiden of Warmond wij zijn er voor u!

Een gesprek kost u niets maar haalt veel vragen weg

Back To Top